kızgınlık tespiti

kızgınlık tespiti İng. estrus detection

Hayvan türlerine göre değişik yöntemlerden yararlanarak hayvanların kızgın oldukları dönemin belirlenmesi, östrüs tespiti. Sığırlarda kızgınlık belirtileri çok belirgin olmadığı ve kısa süreli olduğu için fertilite yönünden kızgınlık tespiti önemlidir.


kızgınlık tespiti için benzer kelimeler


kızgınlık tespiti, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'g', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'k', ' ', 't', 'e', 's', 'p', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
kızgınlık tespiti kelimesinin tersten yazılışı itipset kılnıgzık diziliminde gösterilir.