KLOR ile başlayan kelimeler

KLOR ile başlayan veya başında KLOR olan kelimeler 105 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

klor aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. klor anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KLOR ile başlayan kelimeler

25 harfli

klorlanmış hidrokarbonlar

23 harfli

klorürlü kaplama yunağı

21 harfli

klormetiazol edisilat

20 harfli

kloragogen hücreleri, klorofillos hücreler, klorozindamin klorür

19 harfli

klorfenol kırmızısı, klorofil özümlemesi

18 harfli

klormadinon asetat, kloro etanoik asit, kloroplatinik asit, kloropren reçinesi, klorosülfonik asit, klorosülfürik asit, klorür tuzu yunağı

17 harfli

kloroplâst DNA sı

16 harfli

klor hidrik asit, klorit hücreleri, klorofenilalanin

15 harfli

klorasetik asit, klorbenzaldehit, klordiazepoksid, klorlu hidrojen, klorokin fosfat, klorsuzlaştırma, klorürlendirmek, klorürleştirmek, klornitrobenzen

14 harfli

klor heptoksit, kloraurik asit, kloretilen, VC, klorfenoksamin, klorid hücresi, klorürlendirme, klorürleştirme

13 harfli

kloramfenikol, kloramfetamin, klorfeniramin, klorlanmış su, kloroakrolein, kloroplatinat, klorprotiksen

12 harfli

klor dioksit, kloralhidrat, klorheksidin, klorkinaldol, klorokreozol, klorokrüorin, klorpromazin, klorpropamit, klorzoksazon

11 harfli

klor hidrat, klorambusil, klorbutanol, klordioksit, klorik asit, klorofiller, kloroforlar, kloropikrin, kloröz asit, klortalidon

10 harfli

kloramin T, kloramin-T, kloraseton, klorbenzen, klorenkima, klorimetre, klorlanmak, klorokoküs, klorometan, klorometri, kloroplast, klorüretik

9 harfli

klor gazı, kloratlar, kloridler, klorlamak, klorlanma, klorlu su, kloroetan, kloroform, kloropren, klorölçer, klorölçüm, klortimol

8 harfli

kloraloz, kloramin, kloranil, klorlama, klorofil, klorozom, klorürez

7 harfli

kloremi, klorüri, klorneb

6 harfli

kloral, klorat, klorik, klorit, klorlu, kloro-, klorom, kloroz, klorür

4 harfli

klor

Kelime Ara