klor

klor Fr. chlore

a. (l ince okunur) kim. Atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, halojenlerden bir element (simgesi Cl).


klor Fr. chlore

(kimya)


klor İng. chlorine, Cl

Normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, içme ve atık suların dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan halojenlerden bir element.


klor İng. chlorine

Sarımsı yeşil, gaz fazında, boğucu kokulu, sembolü Cl, atom ağırlığı 35.453, özgül ağırlığı 1.56 olan dezenfektan, renk giderici ve tahriş edici, özellikle zehirli bir element. Hayvan vücudunda, çeşitli salgı ve enzimlerin yapısına girer, hücre dışı ozmotik basıncı ayarlar, alyuvar oluşumu ve asit baz dengesini sağlar. Ekstrasellüler sıvının temel anyonu olup organizmada en önemli kullanılış yeri midedeki hidroklorik asidin üretimidir. İçme suyu ve atık suyun dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılır.


klor için benzer kelimeler


klor, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'l', 'o', 'r', şeklindedir.
klor kelimesinin tersten yazılışı rolk diziliminde gösterilir.