aktif klor bileşikleri

aktif klor bileşikleri İng. active clorine compounds

Hipoklorit, klordioksit, klor gazı vb. klor kökenli bakterisit kimyasal bileşikler.


aktif klor bileşikleri için benzer kelimeler


aktif klor bileşikleri, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 't', 'i', 'f', ' ', 'k', 'l', 'o', 'r', ' ', 'b', 'i', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
aktif klor bileşikleri kelimesinin tersten yazılışı irelkişelib rolk fitka diziliminde gösterilir.