etkin klor

etkin klor İng. active chlorine

Serbest klor.


etkin klor için benzer kelimeler


etkin klor, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'k', 'l', 'o', 'r', şeklindedir.
etkin klor kelimesinin tersten yazılışı rolk nikte diziliminde gösterilir.