aktif klor

aktif klor İng. active chlorine

Serbest klor.


aktif klor için benzer kelimeler


aktif klor, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 't', 'i', 'f', ' ', 'k', 'l', 'o', 'r', şeklindedir.
aktif klor kelimesinin tersten yazılışı rolk fitka diziliminde gösterilir.