klor hidrat

klor hidrat Fr. chlorhydrate

a. kim. Azotlu organik bir baz ile hidroklorik asitten türeyen tuz.


klor hidrat için benzer kelimeler


klor hidrat, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'l', 'o', 'r', ' ', 'h', 'i', 'd', 'r', 'a', 't', şeklindedir.
klor hidrat kelimesinin tersten yazılışı tardih rolk diziliminde gösterilir.