kompetetif antagonizma

kompetetif antagonizma İng. competitive inhibition

Yarışmalı antagonizma.


kompetetif antagonizma için benzer kelimeler


kompetetif antagonizma, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'm', 'p', 'e', 't', 'e', 't', 'i', 'f', ' ', 'a', 'n', 't', 'a', 'g', 'o', 'n', 'i', 'z', 'm', 'a', şeklindedir.
kompetetif antagonizma kelimesinin tersten yazılışı amzinogatna fitetepmok diziliminde gösterilir.