fizyolojik antagonizma

fizyolojik antagonizma İng. physiological antagonism

Bir ilaç veya zehrin doku veya organlar üzerinde oluşturduğu temel etkisinin, aksi yönde etki yapan diğer bir ilaç tarafından, ayrı bir almaç veya mekanizma aracılığıyla, azaltılması veya ortadan kaldırılması, bağımsız antagonizma.


fizyolojik antagonizma için benzer kelimeler


fizyolojik antagonizma, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'z', 'y', 'o', 'l', 'o', 'j', 'i', 'k', ' ', 'a', 'n', 't', 'a', 'g', 'o', 'n', 'i', 'z', 'm', 'a', şeklindedir.
fizyolojik antagonizma kelimesinin tersten yazılışı amzinogatna kijoloyzif diziliminde gösterilir.