köpek tenyası

köpek tenyası İng. dog tapeworm

Erginleri köpeklerin ince bağırsağında yaşayan ve insanı da arakonakçı olarak kullanan minik şerit.


köpek tenyası İng. dog tapeworm

Yassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfının, şeritler (Cestodes) takımından, 4-5 m kadar uzunlukta, keseli larva evresi insanda ve evcil hayvanlarda, ergin evresi köpek, kedi ve kurtta yaşayan bir tür.


köpek tenyası Fr. ténia échinocoque

(zooloji)


köpek tenyası İng. dog tapeworm

Son konaklar köpek başta olmak üzere etçiller, ara konakları insan dâhil omnivorlar olan, ara konakların çeşitli organ ve dokularında uniloküler kist oluşumuna neden olan sestod türü, Taenia echinococcus, Echinococcus granulosus.


köpek tenyası İng. dog tapeworm

(Taenia echinococcus) Yassıkurtlar (Plathelminthes) sınıfının şeritler (Cestodes) takımına giren bir ilkel-kurt türü. Uzunluğu 4-5 m. Kabarcıklı kurt evresi insanda ve evcil hayvanlarda, ergin evresi köpek, kedi ve kurtda yaşar.


köpek tenyası için benzer kelimeler


köpek tenyası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'p', 'e', 'k', ' ', 't', 'e', 'n', 'y', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
köpek tenyası kelimesinin tersten yazılışı ısaynet kepök diziliminde gösterilir.