sığır tenyası

sığır tenyası

a. hay. b. Şerit.


sığır tenyası İng. beef tapeworm

Ergini insanların ince bağırsağında, kurtçuğu sığırda yaşayan, çiğ ya da az pişirilmiş sığır etiyle bulaşan, 4-12 m. uzunluğunda şerit; aptesbozan, silahsız tenya, sığır şeridi.


sığır tenyası İng. beef tapeworm

Yassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfının, şeritler (Cestodes) takımından, kabarcıklı solucan evresinde sığırlarda, ergin evrede insanların bağırsağında yaşayan, 4-10 m kadar uzunlukta, bulaşık sığır etinin iyi pişmeden yenmesiyle insanlara geçen bir ilkel solucan türü.


sığır tenyası İng. beef tapeworm, African tapeworm, unarmed tapeworm

Erişkinleri insanların ince bağırsaklarında, Cysticercus bovis adlı larvası sığırların çizgili kaslarında bulunan, insanlara çiğ veya az pişmiş sığır etinin yenmesiyle bulaşan Taenia cinsinden bir sestod türü, et şeridi, Afrika tenyası, silahsız şerit, Taenia saginata, Taenia mediocanellata, Taenia philippina, Taenia africana, Taenia cucurbitina.


sığır tenyası İng. beef tapeworm

(anlamı. abdestbozan, Taenia saginata), Yassıkurtlar (Plathelminthes) sınıfının şeritler (Cestodes) takımına giren bir ilkel-kurt türü. Kabarcıklı kurt evresi sığırlarda, ergin evresi insanların bağırsağında yaşar. Uzunluğu 4-10 m. Bulaşık sığır etinin iyi pişmeden yenmesiyle geçer.


sığır tenyası için benzer kelimeler


sığır tenyası, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', ' ', 't', 'e', 'n', 'y', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
sığır tenyası kelimesinin tersten yazılışı ısaynet rığıs diziliminde gösterilir.