kör bağırsak takı alımı

kör bağırsak takı alımı Fr. Appendicectomie

kör bağırsak takı alımı için benzer kelimeler


kör bağırsak takı alımı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'r', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', ' ', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kör bağırsak takı alımı kelimesinin tersten yazılışı ımıla ıkat kasrığab rök diziliminde gösterilir.