kör bağırsak takı yalımı

kör bağırsak takı yalımı Fr. Appendicite

kör bağırsak takı yalımı için benzer kelimeler


kör bağırsak takı yalımı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'r', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 't', 'a', 'k', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kör bağırsak takı yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay ıkat kasrığab rök diziliminde gösterilir.