korku damarı

korku damarı

a. Kasıklarda olduğu sanılan, korkuyu atlatmak için sıkılması gerektiğine inanılan damar: “Yere yatırdı. Uzun uzadıya kasıklarıma, korku damarlarıma bastı.” -Ö. Seyfettin.


korku damarı için benzer kelimeler


korku damarı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'r', 'k', 'u', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
korku damarı kelimesinin tersten yazılışı ıramad ukrok diziliminde gösterilir.