(birine) korku salmak

(birine) korku salmak

korkutmak: “Devletin bu türden denetimlere kalkması, korku salma amacına yöneliktir.” -M. C. Anday.


(birine) korku salmak için benzer kelimeler


(birine) korku salmak, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, ( harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '(', 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'e', ')', ' ', 'k', 'o', 'r', 'k', 'u', ' ', 's', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
(birine) korku salmak kelimesinin tersten yazılışı kamlas ukrok )enirib( diziliminde gösterilir.