korner atışı

korner atışı

a. sp. Köşe atışı.


korner atışı için benzer kelimeler


korner atışı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'r', 'n', 'e', 'r', ' ', 'a', 't', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
korner atışı kelimesinin tersten yazılışı ışıta renrok diziliminde gösterilir.