korumak

korumak

(-i, -den) 1. Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirgemek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek: “Orasını tozdan, yağmurdan korumak borcumuzdur.” -O. S. Orhon. 2. Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek: “Beni kendi kardeşi gibi sever, babasının hışmından korurdu.” -R. Enis. 3. (-i) Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek: Yurdu korumak. 4. (-i) Tehlikeli, zararlı durumları önlemek: İlaçla meyveleri korudu. 5. (-i) mec. Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek: Üstünü başını biraz korusaydın bu kadar kirlenmezdi. 6. (-i) mec. Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek: Geleneklerini koruyorlar. 7. (-i) mec. Karşılamak, denk gelmek: Bu işin geliri masrafını korumaz.


korumak

Yetişmek, yetmek, idare etmek: Yağ pek az galmış da yimeği korumadı.


korumak

Kızmak, gücenmek : Ve dedim ki böyle koruyorsun ?


korumak İng. reserve
korumak İng. protect

korumak için benzer kelimeler


korumak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'r', 'u', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
korumak kelimesinin tersten yazılışı kamurok diziliminde gösterilir.