körün gözü

körün gözü

Aksi, sakınılması gereken, tekin olmayan (şey).


körün gözü için benzer kelimeler


körün gözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'r', 'ü', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
körün gözü kelimesinin tersten yazılışı üzög nürök diziliminde gösterilir.