köşe panosu

köşe panosu İng. oblique wings

Bir dekorda ya da dekor arkasında köşeye konulan pano.


köşe panosu için benzer kelimeler


köşe panosu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'ş', 'e', ' ', 'p', 'a', 'n', 'o', 's', 'u', şeklindedir.
köşe panosu kelimesinin tersten yazılışı usonap eşök diziliminde gösterilir.