pencere panosu

pencere panosu İng. window flat

Dekorda pencereyi kapsayan pano.


pencere panosu için benzer kelimeler


pencere panosu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'n', 'c', 'e', 'r', 'e', ' ', 'p', 'a', 'n', 'o', 's', 'u', şeklindedir.
pencere panosu kelimesinin tersten yazılışı usonap erecnep diziliminde gösterilir.