sahne gerisi panosu

sahne gerisi panosu İng. wing, wing flat

Dekorun gerisinde, bir kapı ya da pencere arkasına kulisi gizlemek için konulan pano.


sahne gerisi panosu için benzer kelimeler


sahne gerisi panosu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'h', 'n', 'e', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', 's', 'i', ' ', 'p', 'a', 'n', 'o', 's', 'u', şeklindedir.
sahne gerisi panosu kelimesinin tersten yazılışı usonap isireg enhas diziliminde gösterilir.