köşe yazısı

köşe yazısı

a. Gazete veya dergilerde gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan ciddi veya eğlendirici yazı türü, fıkra: “Köşe yazısının yankıları aylarca sürüyordu.” -M. İzgü.


köşe yazısı için benzer kelimeler


köşe yazısı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'ş', 'e', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
köşe yazısı kelimesinin tersten yazılışı ısızay eşök diziliminde gösterilir.