koşma-şarkı

koşma-şarkı

Dördüncü dizeleri her dörtlüğün sonunda kavuştak olarak yinelenen koşma. (Bu tip koşmalar kuruluşça şarkı'ya benzerler. Türkülerde dördüncü dizeler kavuştak durumunda olduğundan koşma-şarkı'ya yalnızca türkü de denir.)


koşma-şarkı için benzer kelimeler


koşma-şarkı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'ş', 'm', 'a', '-', 'ş', 'a', 'r', 'k', 'ı', şeklindedir.
koşma-şarkı kelimesinin tersten yazılışı ıkraş-amşok diziliminde gösterilir.