ayaklı koşma

ayaklı koşma

a. ed. Halk şiirinde müstezat tarzında söylenen deyiş.


ayaklı koşma

Koşmanın ilk dörtlüğünün birinci ve ikinci koşalarıyla, öteki dörtlüklerin sonuna beş heceli artık eklenmesiyle oluşturulan koşma türü.


ayaklı koşma için benzer kelimeler


ayaklı koşma, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'o', 'ş', 'm', 'a', şeklindedir.
ayaklı koşma kelimesinin tersten yazılışı amşok ılkaya diziliminde gösterilir.