kova gitmek

kova gitmek

Takibetmek, koşarak ardına düşmek


kova gitmek için benzer kelimeler


kova gitmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'v', 'a', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
kova gitmek kelimesinin tersten yazılışı kemtig avok diziliminde gösterilir.