abalayıp gitmek

abalayıp gitmek

Topallamak, paytak paytak yürümek, apal apal yürümek.


abalayıp gitmek için benzer kelimeler


abalayıp gitmek, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'a', 'l', 'a', 'y', 'ı', 'p', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
abalayıp gitmek kelimesinin tersten yazılışı kemtig pıyalaba diziliminde gösterilir.