abraza gitmek

abraza gitmek

Zıddına, inadına, dikine gitmek: Niçin birbirinizle abraza gidiyorsunuz.


abraza gitmek için benzer kelimeler


abraza gitmek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'r', 'a', 'z', 'a', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
abraza gitmek kelimesinin tersten yazılışı kemtig azarba diziliminde gösterilir.