ağırına gitmek

ağırına gitmek

onuruna dokunmak veya gücüne gitmek: “Kimse, dört çocuklu bir aileye ev vermek istememiş. Bu, büsbütün ağırına gitmiş.” -A. Ağaoğlu.


ağırına gitmek için benzer kelimeler


ağırına gitmek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ağırına gitmek kelimesinin tersten yazılışı kemtig anırığa diziliminde gösterilir.