acayibine gitmek

acayibine gitmek

yadırgamak, tuhafına gitmek.


acayibine gitmek için benzer kelimeler


acayibine gitmek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'a', 'y', 'i', 'b', 'i', 'n', 'e', ' ', 'g', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
acayibine gitmek kelimesinin tersten yazılışı kemtig enibiyaca diziliminde gösterilir.