köy meydanı

köy meydanı

a. Genellikle köyün ortasında bulunan geniş alan.


köy meydanı için benzer kelimeler


köy meydanı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ö', 'y', ' ', 'm', 'e', 'y', 'd', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
köy meydanı kelimesinin tersten yazılışı ınadyem yök diziliminde gösterilir.