kabak meydanı

kabak meydanı

Osmanlılarda, ok atışlarının yapıldığı alana verilen ad.


kabak meydanı için benzer kelimeler


kabak meydanı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'b', 'a', 'k', ' ', 'm', 'e', 'y', 'd', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
kabak meydanı kelimesinin tersten yazılışı ınadyem kabak diziliminde gösterilir.