kral sarısı

kral sarısı İng. king’s yellow

Sarı zırnık.


kral sarısı için benzer kelimeler


kral sarısı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'a', 'l', ' ', 's', 'a', 'r', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
kral sarısı kelimesinin tersten yazılışı ısıras lark diziliminde gösterilir.