kritik çözelti sıcaklığı

kritik çözelti sıcaklığı İng. critical solution temperature

Üstündeki veya altındaki sıcaklıklarda iki sıvının her oranda karışabildiği sıcaklık değeri.


kritik çözelti sıcaklığı için benzer kelimeler


kritik çözelti sıcaklığı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'i', 't', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'e', 'l', 't', 'i', ' ', 's', 'ı', 'c', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kritik çözelti sıcaklığı kelimesinin tersten yazılışı ığılkacıs itlezöç kitirk diziliminde gösterilir.