kronik flor zehirlenmesi

kronik flor zehirlenmesi İng. flourosis

Hayvanların yüksek düzeyde flor iyonu içeren su ve yemlerle en az 6 ay veya daha uzun süreyle beslenmeleri durumunda meydana gelen, ilk önce dişlerde renk kaybı ve çukurluklar oluşması ve topallık daha sonra ise göğüs kemiği ve alt çene kemiklerinde büyüme ile parmak kemiklerinde kalınlaşmalar ile kendini gösteren zehirlenme durumu. Bu zehirlenmenin en temel göstergesi hayvanların idrar ve kan flor düzeylerinin yükselmesidir. Örneğin sığırların normal idrar flor değerleri 2-6ppm iken florozisde 15-20ppm düzeylerine kadar yükselmektedir. 


kronik flor zehirlenmesi için benzer kelimeler


kronik flor zehirlenmesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'o', 'n', 'i', 'k', ' ', 'f', 'l', 'o', 'r', ' ', 'z', 'e', 'h', 'i', 'r', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
kronik flor zehirlenmesi kelimesinin tersten yazılışı isemnelrihez rolf kinork diziliminde gösterilir.