kros

kros İng. cross

a. sp. Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu.


kros, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'o', 's', şeklindedir.
kros kelimesinin tersten yazılışı sork diziliminde gösterilir.