küçük Nil aygırı

küçük Nil aygırı İng. smaller hippo

Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, hipopotamgiller (Hippopotamidae) familyasından, 125 cm kadar uzunlukta, Afrika'nın su kenarlarındaki ormanlarında yaşayan bir memeli türü.


küçük Nil aygırı İng. smaller hippo

(Choeropsis liberiensis), Çift-parmaklılar (Artiodactyfa) takımının hipopotamgiller (Hippopotamidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 125 cm. Küçüktür. Batı Afrikanin su kenarlarındaki ormanlarda yaşar.


küçük Nil aygırı için benzer kelimeler


küçük Nil aygırı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'ç', 'ü', 'k', ' ', 'N', 'i', 'l', ' ', 'a', 'y', 'g', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
küçük Nil aygırı kelimesinin tersten yazılışı ırıgya liN küçük diziliminde gösterilir.