nil balçık balığı

nil balçık balığı İng. protopterus of Nile

(Protopterus aethiopicus) Akciğerli-balıklar (Dipnoi) takımının balçıkbalığıgiller (Lepidosirenidae) familyasından bir balık türü. Nilde yaşar. Kurak zamanlarda balçığa gömülür.


Nil balçık balığı İng. protopterus of Nile

Akciğerli balıklar (Dipnoi) takımının, balçık balığıgiller (Lepidosirenidae) familyasından, Nil'de yaşayan, kurak zamanlarda balçığa gömülen bir tür.


Nil balçık balığı Lat. Protopterus aethiopicus

Akciğerli balıklar (Dipnoi) alt sınıfının, balçık balığıgiller (Lepidosirenidae) familyasından, Nil’de yaşayan, kurak zamanlarda balçığa gömülen bir tür.


nil balçık balığı için benzer kelimeler


nil balçık balığı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'i', 'l', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
nil balçık balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab kıçlab lin diziliminde gösterilir.