Nil turna balığı

Nil turna balığı İng. sacredfish

Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, Nil turna balığıgiller (Mormyridae) familyasından, Nil nehrinde yaşayan bir tür.


Nil turna balığı Lat. Mormyrus caschive

Kemikli balıklardan, Nil turna balığıgiller (Mormyridae) familyasından, Nil’de yaşayan bir tür.


Nil turna balığı İng. sacredfish

(Mormyrus caschive): Kemikli balıklar (Teleostei) takımının Nil-turnabalığıgiller (Mormyridae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 1-1, 25 m. Nilde yaşar.


Nil turna balığı için benzer kelimeler


Nil turna balığı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, N harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'N', 'i', 'l', ' ', 't', 'u', 'r', 'n', 'a', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
Nil turna balığı kelimesinin tersten yazılışı ığılab anrut liN diziliminde gösterilir.