aygırı

aygırı

Aykırı, ters, yanlış.


aygırı için benzer kelimeler


aygırı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'g', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
aygırı kelimesinin tersten yazılışı ırıgya diziliminde gösterilir.