kuş palazı

kuş palazı Fr. Angine diphtérique
kuş palazı Fr. Diphtérie

kuş palazı için benzer kelimeler


kuş palazı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'ş', ' ', 'p', 'a', 'l', 'a', 'z', 'ı', şeklindedir.
kuş palazı kelimesinin tersten yazılışı ızalap şuk diziliminde gösterilir.