kumru palazı

kumru palazı Fr. Tourtereau

kumru palazı için benzer kelimeler


kumru palazı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'm', 'r', 'u', ' ', 'p', 'a', 'l', 'a', 'z', 'ı', şeklindedir.
kumru palazı kelimesinin tersten yazılışı ızalap urmuk diziliminde gösterilir.