kusurlu epitel gelişimi

kusurlu epitel gelişimi Lat. epitheliogenesis imperfecta

Epitelyogenezis imperfekta.


kusurlu epitel gelişimi için benzer kelimeler


kusurlu epitel gelişimi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 's', 'u', 'r', 'l', 'u', ' ', 'e', 'p', 'i', 't', 'e', 'l', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'ş', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
kusurlu epitel gelişimi kelimesinin tersten yazılışı imişileg letipe ulrusuk diziliminde gösterilir.