kuvvet serisi

kuvvet serisi İng. power series

(...)


kuvvet serisi için benzer kelimeler


kuvvet serisi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'v', 'v', 'e', 't', ' ', 's', 'e', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
kuvvet serisi kelimesinin tersten yazılışı isires tevvuk diziliminde gösterilir.