açık zincir serisi, yağ serisi

açık zincir serisi, yağ serisi Osm. gayr-i devrî sınıf, şahmî sınıf

(kimya)


açık zincir serisi, yağ serisi için benzer kelimeler


açık zincir serisi, yağ serisi, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'z', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', ' ', 's', 'e', 'r', 'i', 's', 'i', ',', ' ', 'y', 'a', 'ğ', ' ', 's', 'e', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
açık zincir serisi, yağ serisi kelimesinin tersten yazılışı isires ğay ,isires ricniz kıça diziliminde gösterilir.