artan zincir koşulu

artan zincir koşulu İng. ascending chain condition

Bir tikel sıralı kümedeki artan her zincirin sonlu olması koşulu.


artan zincir koşulu için benzer kelimeler


artan zincir koşulu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'a', 'n', ' ', 'z', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', ' ', 'k', 'o', 'ş', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
artan zincir koşulu kelimesinin tersten yazılışı uluşok ricniz natra diziliminde gösterilir.