artan zincir

artan zincir İng. ascending chain

Bir tikel sıralı kümede (…) sağlayan (…)zinciri.


artan zincir İng. ascending chain

artan zincir için benzer kelimeler


artan zincir, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'a', 'n', ' ', 'z', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', şeklindedir.
artan zincir kelimesinin tersten yazılışı ricniz natra diziliminde gösterilir.