artan

artan İng. ascending
artan, artık

bakıyye (bk. kalan).


Artan Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Yarar, fayda. 2. Üstünlük, meziyet, nitelik.


artan için benzer kelimeler


artan, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'a', 'n', şeklindedir.
artan kelimesinin tersten yazılışı natra diziliminde gösterilir.