artan getiri

artan getiri İng. increasing returns

Diğer üretim faktörleri sabitken, bir üretim faktörü miktarındaki oransal artışın üretimde oransal olarak daha fazla artış yaratması durumu. krş. ölçeğe göre artan getiri


artan getiri için benzer kelimeler


artan getiri, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'a', 'n', ' ', 'g', 'e', 't', 'i', 'r', 'i', şeklindedir.
artan getiri kelimesinin tersten yazılışı iriteg natra diziliminde gösterilir.