beklenen getiri oranı

beklenen getiri oranı İng. expected rate of return

1. Belli bir dönemde herhangi bir varlığın beklenen getirisinin varlığın dönem başı değerine oranı. 2. Getiri oranlarının, elde edilme olasılıklarıyla ağırlıklandırılmış toplamı.


beklenen getiri oranı için benzer kelimeler


beklenen getiri oranı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'n', 'e', 'n', ' ', 'g', 'e', 't', 'i', 'r', 'i', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
beklenen getiri oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro iriteg nenelkeb diziliminde gösterilir.