hassas getiri oranı

hassas getiri oranı İng. required rate of return, hurdle rate, cut-off rate, critical rate

Bir yatırım projesinin değerlendirilmesinde, yatırımın maliyetiyle karşılaştırma yapmak için kullanılan, girişimcinin yatırımdan beklediği getiri, ilgili kesimdeki ortalama kâr oranı, sermayenin marjinal etkenliği gibi oranlardan her biri; diğer bir deyişle bir yatırımın yapılabilir olabilmesi için getirisinin geçmek zorunda olduğu oran.


hassas getiri oranı için benzer kelimeler


hassas getiri oranı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 's', 's', 'a', 's', ' ', 'g', 'e', 't', 'i', 'r', 'i', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
hassas getiri oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro iriteg sassah diziliminde gösterilir.